Viegrad Posebni sluajevi falsifikovanja isprave

Utokuprotekla24?

asanapodru?

juCentraprijavljenasudvakrivi?

nadjela,jednonaru?

avanjejavnogredaimira,adogodilesusedvijesaobra?

ajnenezgode。

Policijskislu?

beniciPolicijskestaniceVi?

egrad,tokomsprovo?

enjalokalneakcijepoja?

anekontrolezimskeopremeiregistarskihtablica,17。

01。

2017。

godine,umjestuBrodar,op?

tinaVi?

egrad,zaustavilisuputni?

komotornovozilo?

GolfA3“kojimjeupravljaoD。

T。

Prilikomkontroleutvr?

enojedasuregistarsketablicenapomenutomvoziluipripadaju?

asaobra?

ajnadozvolaizdateuPolicijskojstanici?

ajni?

enaimeD。

T。

adasebroj?

asijenepodudarasabrojemnavedenimudokumentu。

Onavedenomdoga?

ajuobavje?

tenjede?

urnitu?

ilackojijenalo?

iopreduzimanjepotrebnihmjerairadnjinarasvjetljavanjukrivi?

nogdjelaPosebnislu?

ajevifalsifikovanjaisprave。

Istragomjeutvr?

enodajeosumnji?

enisasvogvozilaistemarkeitipa,registrovanognanjegovoime,postavioregistarsketablicenaidenti?

niovozilokojejeume?

uvremenukupioradidijelova。

Utokujedokumentovanjepredmetaipoodno?

enjeizvje?

tajanadle?

nomtu?

ila?

tvu。

Policijskislu?

beniciPolicijskestanice?

ajni?

e,Okru?

nomtu?

ila?

tvuTrebinjepodnijelisuizvje?

tajprotivN。

B。

zbogpostojanjaosnovasumnjedajepo?

iniokrivi?

nodjeloSpre?

avanjeslu?

benoglicauvr?

enjuslu?

beneradnje。

Booking。